facebook

Център българо-европейски културни диалози

Конференция 2016

    

 

 

Нов български университет (НБУ) и Център „Българо-европейски културни диалози” (БЕКД) Ви канят да участвате в международната научна конфeренция „Романтиката на XIX век. Димитър Добрович (1816-1905) – живот и творчество”.

 

Конференцията ще се реализира в периода от 16 до 18 ноември 2016 г. в Нов български университет, София (България). За участие могат да се запишат изследователи, докторанти и всички, които работят и имат интереси в посочената научна проблематика. Може да участвате в конференцията с доклад или да присъствате като слушател.

 

Конференцията „Романтиката на XIX век. Димитър Добрович (1816-1905) – живот и творчество” е фокусирана върху следните панели:

  • Историографски дискурси – факти, процеси, явления, личности.
  • Художествен живот в Европа и на Балканите през XIX век – академии, художествено образование, културни диалози
  • Изкуството на Димитър Добрович (1816-1905)
  • Изкуството и влиянието на техническите постижения на епохата върху неговото развитие – фокус върху фотографията

 

Всички предложени доклади ще бъдат рецензирани.

Заглавията и резюметата на приетитe доклади ще бъдат публикувани в програмата на конференцията на нашия уебсайт www.becd.nbu.bg 

 

Център БЕКД е изследователски център към департамент „Изкуствознание и история на културата” в Нов български университет. Нашата конференция Ви дава възможност да представите своето изследване, да се срещнете с нови колеги, да подобрите своите изследователски умения и да разберете повече за България, за  историята на нейните изкуство и култура. Със сигурност ще научите интересни факти от живота и творчеството на Димитър Добрович (1816-1905) – първият български художник с академично образование. Участията в научни конференции винаги са чудесна възможност да се създадат нови професионални контакти.

 

 

НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ
АТЕЛИЕ-КОЛЕКЦИЯ СВЕТЛИН РУСЕВ

 

 

 

 

 

Конференцията се осъществява с любезното съдействие на    , София

 

 

 

  

Популяризирай, подкрепи, подари култура | Disseminate, Support, Extend the gift of culture