facebook

Център българо-европейски културни диалози

Контакти

 

Директор:

д-р Анжела Данева
mobile: 0888 925 190
e-mail: daneva.angela@gmail.com

Състав:

 

Гл. ас д-р Владимир Димитров
mobile: 0888 959 578
e-mail: vladimirdim@gmail.com

 

 

 

 

 

Нов български университет

ул. Монтевидео №21

корпус 2, офиси 612, 208

+ 359 2 8 110 612

+ 359 2 8 110 612 

e-mail: becd.centre@gmail.com

 

 

Популяризирай, Подкрепи, Подари култура | Disseminate, Support, Extend the gift of culture