facebook

Център българо-европейски културни диалози

Отзвуци. Христо Берберов (1875 – 1948) и неговото наследство

Проектът „ОТЗВУЦИ. Христо Берберов (1875–1948) и неговото наследство“ се реализира по повод 145 години от рождението на художника. Голямото завръщане на Христо Берберов ще бъде в Съюза на българските художници от 1 март до 2 април 2022 г. Юбилейната годишнина сe отбелязва с двегодишно закъснение, поради пандемията от Covid-19. В периода 2018–2022 г., по идея на Фондация „Цанко Лавренов“, в сътрудничество с Център „Българо-европейски културни диалози“ в Нов български университет беше събрана достъпната документална и художествена информация за художника. В изложбата ще бъдат показани избрани произведения от семейната колекция на наследниците му; творби, постъпили в колекциите на Националната галерия и Софийската градска галерия като откупки, направени от Министерството на просвещението – маслени платна, рисунки и графики, а също и творби от галериите във Варна, Карнобат, Сливен, Елена и Монтана. Ще бъде показано за първи път произведението „Мечкари“, с което Христо Берберов още като студент в академия „Албертина“ участва в Първата изложба на Дружеството на поддържане на изкуството в България през 1894 година. Ще разкажем за българо-италианската взаимност чрез запазеното у нас художествено наследство на художника Луиджи Болонгаро – състудент от „Албертина“, приятел на Христо Берберов и учител в Мъжките гимназии във Варна и Пловдив от последните години на ХIX век. За първи път се прави опит да се представи и част от религиозното творчество на художника, непознато до днес на специалистите и на широката публика у нас.

По повод изложбата „ОТЗВУЦИ. Христо Берберов (1875–1948) и неговото наследство“ ще бъде издадена двуезична монографична книга за художника от издателството на Нов български университет и Фондация „Цанко Лавренов“. Изданието е колективна монография на д-р Анжела Данева (Център Българо-европейски културни диалози), д-р Владимир Димитров (Нов български университет) и Елисавета Станчева (Фондация „Цанко Лавренов“) с научен консултант доц. д-р Ружа Маринска (Център „Българо-европейски културни диалози“). Монографията е финансово подкрепена от Национален фонд „Култура“ по програма „Визуални изкуства“, от Център „Българо-европейски културни диалози“, от Фондация „Цанко Лавренов“, от Нов български университет, Италианския културен институт в София и частни спомоществователи. Книгата излиза по случай 30-годишнината от създаването на Нов български университет.